* РБК — новости

* *

Главная Новости

Подільні радіоактивні матеріали як об'єкт спеціального митного регулювання » Українські реферати

Опубликовано: 23.10.2018

Введення

Сьогодні митніоргани є практично однією з головних структур, що відповідає зарадіаційну безпеку всіх без винятку вантажів, що надходять в Росію-за кордону і вивозяться з її території.

Подільні ірадіоактивні матеріали (ДРМ) автоматично входять у категорію товарів підвищеногоризику, тому контроль за їх оформленням, переміщенням і дотриманням умовтранспортування ведеться особливо строгий.

Митне оформлення тамитний контроль діляться і радіоактивних матеріалів проводиться уЗгідно з Митним кодексом Митного Союзу, Конституцією РФ та іншиминормативно-правовими актами, що діють на території РФ і території Митногосоюзу.

В рамках Митногосоюзу в проведенні митного контролю діляться і радіоактивних матеріалів а також товарів і транспортних засобів з підвищенимрівнем іонізуючого випромінювання особливих змін не відбулося. При проведеннімитного контролю ДРМ, а також товарів і транспортних засобів з підвищенимрівнем іонізуючого випромінювання митні органи застосовують такі формимитного контролю:

В·митне спостереження (ст. 114 ТК ТЗ),

В·митний огляд (ст. 115 ТК ТЗ),

В·митний огляд (ст. 116 ТК ТЗ),

В·перевірка документів і відомостей (ст. 111 ТК ТЗ)

При проведенні митного контролюДРМ, а також товарів і транспортних засобів посадовими особами митнихорганів повинні виконуватися вимоги з радіаційної безпеки,встановлені законодавством РФ, а також федеральними нормами і правилами угалузі використання атомної енергії. Застосування митними органами,розташованими на російсько-казахстанському кордоні, стаціонарних системрадіаційного контролю при здійсненні спільного контролю здійснюється вВідповідно до порядку, визначеного на двосторонній основі. Митномуконтролю у формі митного спостереження з використанням технічний коштівмитного контролю діляться і радіоактивних матеріалів (далі - ТЗ ТКДРМ)підлягають переміщувані через російсько-білоруський і російсько-казахстанськийділянка державного кордону Російської Федерації товари і транспортнікошти, в т.ч. переміщувані фізичними особами.

Мета курсової роботи - розглянутищо діляться радіоактивні матеріали як об'єкт спеціального митногорегулювання.

1. Визначення діляться і радіоактивних матеріалів

Загальні відомості,основні положення

Подільні ірадіоактивні матеріали (ДРМ) - товари, на які поширюється діязаконодавства Російської Федерації в галузі використання атомної енергії.

Подільні ірадіоактивні матеріали включають в себе ядерні матеріали, радіоактивніречовини і радіоактивні відходи.

Ядерні матеріали -матеріали, що містять або здатні відтворити діляться (розщеплюються)ядерні речовини.

Радіоактивні речовини- Не відносяться до ядерних матеріалів испускающие іонізуюче випромінюванняречовини, що містять радіонукліди з активністю, на які поширюютьсявимоги радіаційної безпеки і основних санітарних правил забезпеченнярадіаційної безпеки.

До радіоактивнихречовин відносять товарні позиції 2612, 2805, 2844 і позицію з кодом 8401 30000 0.

Іонізуюче випромінювання- Випромінювання, яке створюється при радіоактивному розпаді, ядерних перетвореннягальмуванні заряджених частинок в речовині і утворює при взаємодії з середовищеміони різних знаків.

Природнийрадіаційний фон - доза випромінювання, створювана космічним випромінюванням івипромінюванням природних радіонуклідів, природно розподілених у землі, воді,повітрі, інших елементах біосфери, харчових продуктах і організмі людини.

У відношенні діляться ірадіоактивних матеріалів, які переміщуються через митний кордон РосійськоїФедерації, діють заборони та обмеження, установлені відповідно дозаконодавством Російської Федерації про державне регулюваннязовнішньоторговельної діяльності.

Подільні ірадіоактивні матеріали допускаються до ввезення на митну територію МитногоСоюзу через митний кордон Російської Федерації (в тому числі до ввезення зметою транзиту). Допускаються до вивезення з цієї території при дотриманнівимог і умов, встановлених законодавством Російської Федерації іМитного Союзу про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності,міжнародними договорами та законодавством Російської Федерації в областівикористання атомної енергії.

При проведенні митногоконтролю ДРМ повинні виконуватися вимоги щодо забезпечення радіаційноїбезпеки, встановлені законодавством Російської Федерації, а такожфедеральними нормами і правилами в галузі використання атомної енергії.

Митний контроль ДРМповинен здійснюватися із застосуванням технічних засобів митного контролюделящихся і радіоактивних матеріалів (ТС ТКДРМ).

При проведеннімитного контролю ДРМ можуть використовуватися інші технічні засобимитного контролю (прилади зважування, оглядова рентгенівська техніка тат.д.).

2. Компетенціямитних органів по здійсненню митних операцій щодо ДРМ

Митні органи,зазначені у Додатку 1, володіють правомочностями для здійснення митнихоперацій щодо діляться і радіоактивних матеріалів, що переміщуються черезмитний кордон Російської Федерації і що класифікуються в товарних позиціях2612, 2805, 2844 і кодом 8401 30 000 0 ТН ЗЕД Росії (Додаток 2).

Інші митні органи,не зазначені в додатку, не володіють правомочностями для вчиненнямитних операцій щодо товарів, за винятком митних операцій,пов'язаних:

В·зприбуттям товарів на територію Російської Федерації і вибуттям товарів змитної території Російської Федерації;

В·ззабезпеченням процедури внутрішнього митного транзиту;

В·ззабезпеченням митних режимів міжнародного митного транзиту іреекспорту (при вивезенні товарів безпосередньо з пункту пропуску черездержавний кордон Російської Федерації);

В·змитним оформленням повітряних, морських та річкових суден, до складу штатногообладнання яких входять прилади (вузли, агрегати), що містять радіоізотопніджерела, а також зазначених вузлів і агрегатів для цих судів, які переміщуються ввідповідно до митних режимів тимчасового ввезення, тимчасового вивезення,переробки на митній території та переробки за межами митної території,реекспорту, реімпорту, вільної митної зони;

В·змитним оформленням товарів, які переміщуються у відповідності зі спеціальниммитним режимом переміщення російських товарів між митними органамиРосійської Федерації через територію іноземної держави.

Митні органиРосії здійснюють радіаційний контроль за двома напрямками:

1) Радіаційнийконтроль всіх транспортних засобів, пасажирів, їхнього багажу і товарів,перетинають державний кордон;

2) Контроль делящихся ірадіоактивних матеріалів, легально переміщуються учасниками зовнішньоекономічноїдіяльності, з метою перевірки відповідності заявлених у митній деклараціїданих фізичній вмісту пред'явленого радіаційного вантажу.

Для виконання першоїзавдання спеціальною технікою оснащуються всі митні пости, розташовані впунктах пропуску. Для виконання другої задачі визначена 21 митниця, якіможуть проводити митне оформлення делящихся і радіоактивних матеріалів,легально переміщуються учасниками зовнішньоекономічної діяльності, таобладнані відповідною апаратурою контролю.

3. Загальні принципиорганізації митного оформлення делящихся і радіоактивних матеріалів

При виробництвімитного оформлення ДРМ митним органам повинні бути представленідокументи і відомості, необхідні для митного оформлення ДРМ.

При декларуванні ДРМ(Товарів, що містять ДРМ в якості невід'ємної частини), митна деклараціяможе бути подана тільки митному органу, встановленим для декларуванняДРМ.

При декларуванні ДРМ(Товарів, що містять ДРМ), які розміщені під митний режим міжнародногомитного транзиту, а також при декларуванні транспортних засобів,містять ДРМ в якості штатного обладнання (приладдя), митнадекларація може бути подана будь митному органу правомочному прийматимитні декларації.

...

Реклама

Популярные новости

За что фильм о геях получил "Оскар"
Тихая малобюджетная драма стала самым громким событием года. И это кажется справедливым не только из-за недавнего скандала в американской киноакадемии. Американцы шутят, что в их стране

Здесь лежат шутки про Ди Каприо и Оскар. 2011-2016
До 28 февраля 2016 года, когда проходила 88-я церемония вручения премии «Оскар» , у Леонардо Ди Каприо были три награды «Золотой Глобус» (восемь номинаций), одна награда  BAFTA (три номинации), «Серебряный

Фильмы по произведениям Оскара Уайльда
Оскар Уайльд «Как важно быть серьезным» (фильм на английском языке) Фильм на английском языке «The Importance of Being Earnest» (Как важно быть серьезным)  — очень удачен для изучающих английский

«Оскар»-2015: номинанты
22 февраля в Лос-Анджелесе состоится 87-я церемония вручения наград Американской Киноакадемии «Оскар». Лидерами по числу номинаций стали «Бердмэн» Алехандро Гонсалеса Иньярриту и «Отель „Гранд Будапешт“»

Уилл Смит - Знаменитости: биография, фото, интервью - Телегид АКАДО
Полное имя: Уиллард Кристофер Смит второй Уилл Смит еще в юности приобрел славу «баловня судьбы» — настолько легко ему удалось стать и успешным музыкантом, и популярнейшим актером. Но судьба, как известно,

Фильмы с Луи де Фюнесом
Все стадии и сериалы по анализу Рибоксин Уайльд толкать онлайн все в общем. Смотреть миф "Тонус Уайльд" онлайн. Григорий Ратов По трассе Лесли и Говорить за. Смотрите штрафы онлайн в общем качестве

Брэд Питт и его непростой путь к золотому "Оскару"
В современном мире довольно трудно найти человека,который бы ни разу не встречал на экране Брэда Питта. Кумир миллионов, давно знакомый всем, без устали продолжает радовать своими работами широкую публику.

Российский фильм номинированный на оскар 2015
Киноакадемики Америки объявили номинантов на главную премию киногода. Результаты нам, в целом, нравятся! Из особо радостного — «Левиафан» вошел в шорт-лист номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильмы с Луи де Фюнесом
Смотреть все пузырьки с участием Луи де Фюнеса онлайн. Фильмография актера Луи де. Смотреть онлайн лей с легендарным комиком Луи де Фюнесом в смоленской добавки, «Оскар. Смотреть онлайн Магазин

Oscar - Отгадай фильм: ответы в одноклассниках
Игры с малышкой Блог Оскар отгадай фильм игра ответы Дата публикации: 2017-08-02 04:55 Смотрела фильм напролет в дальнейшем многих планирование равно как прежде считаю, что такое?


Реклама

Календарь новостей

rss